We help the world growing since 2012

Kysynnän ja tarjonnan peli, grafiittielektrodi yritykset jatkavat nousuaan

Nykyään grafiittielektrodien hintaa Kiinassa nostetaan 1000 yuania/tonni.2. joulukuuta 2022 alkaen halkaisijaltaan 300–600 mm:n grafiittielektrodien valtavirran hinta Kiinassa: tavallinen teho 21 500–23 500 yuania/tonni;suuri teho 21 500-24 500 yuania / tonni;erittäin suuri teho 23000-27500 yuania/tonni;erittäin suuritehoinen 700 mm grafiittielektrodi 30000-31000 yuania/tonni.

Pääsyynä on se, että kustannuspuolen paineen ja voiton puutteen vuoksi grafiittielektrodiyhtiöt ovat vahvalla tuulella ja nykyisten grafiittielektrodimarkkinoiden tarjontapuoli on kutistumassa.Jotkut yritykset hallitsevat edelleen tuotantoa ja vähentävät tuotantoa.Siksi grafiittielektrodiyritykset nostivat hintojaan tarjonnan ja kustannusten tuen alaisina.Jalostusketjun terästehtaiden heikon suorituskyvyn vuoksi grafiittielektrodimarkkinoilla ei kuitenkaan ole tällä hetkellä liiketoimia uuden hinnan käyttöönoton jälkeen.Tarkka analyysi on seuraava:

   1. Riittämättömät voitot, grafiittielektrodiyritykset odottavat ilmeisesti tunteiden nousua

Tällä hetkellä vähärikkisen öljykoksin hinta Fushunissa ja Daqingissa, grafiittielektrodien alkupään raaka-aineissa, on 6 320 yuania/tonni, mikä on 9,42 % vähemmän kuin viime viikolla.Grafiittielektrodien pitkästä tuotantosyklistä johtuen hinnan laskulla ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta grafiittielektrodimarkkinoihin.Kivihiilitervapiken keskimääräinen markkinahinta on noin 7 923 yuania/tonni ja neulakoksin keskimääräinen markkinahinta on noin 11 708 yuania/tonni.Voidaan nähdä, että grafiittielektrodiraaka-aineiden hinta on edelleen korkealla tasolla.Teoriassa grafiittielektrodimarkkinoiden nykyiset tuotantokustannukset ovat noin 21 000-22 000 yuania / tonni.Verrattuna nykyisten grafiittielektrodimarkkinoiden todelliseen kauppahintaan grafiittielektrodimarkkinoiden yleinen voittomarginaali on riittämätön, ja grafiittielektrodiyritykset toivovat edelleen kääntävänsä tappiollisen tilanteen päinvastaiseksi.

2.Grafiittielektrodimarkkinat ovat vajaakäytössä ja yritysten tarjoukset tiukat

 

   Mitä tulee terästehtaisiin: Tappiollisten sähköuunien terästehtaiden toiminta on riittämätöntä ja grafiittielektrodien kysyntä on suhteellisen pieni.Pitkän prosessin terästehtaat ostavat pääasiassa tilauksesta.Grafiittielektrodien hinnannousu voi herättää terästehtaiden mielipidettä varastoida.

   Viennin suhteen: Grafiittielektrodiyhtiöiden henkilöstön mukaan vientitilaukset ovat vähentyneet merkittävästi viime vuodesta ja markkinanäkymissä on laskusuhdanne.

TULEVAISUUDEN ENNUSTE

Tällä hetkellä grafiittielektrodiyritykset ovat vajaakäytössä, ja kustannuspuoli on edelleen korkealla tasolla.Kysyntä loppupään markkinoilla on kuitenkin heikkoa ja hankinnat ovat pääosin tilaustoimia.Tällä kertaa grafiittielektrodiyritykset nostavat hintoja voimakkaasti, toivoen tappiotilanteen kääntämistä, mutta loppupään kysyntä ei ole vielä merkittävästi parantunut., ja uusi hinta on juuri alkanut ottaa käyttöön, eikä kauppaa ole tapahtunut sen jälkeen, kun grafiittielektrodin hintaa on nostettu.Siksi grafiittielektrodien seurantahinnat perustuvat kaiken kaikkiaan tämän korotuksen asteittaiseen toteuttamiseen.


Postitusaika: 03.12.2022