We help the world growing since 2012

Kasvavien kustannusten ja riittämättömien tuottojen vuoksi grafiittielektrodien hintojen odotetaan edelleen nousevan.

Markkinakatsaus: Grafiittielektrodien markkinahinnat pysyivät vakaina tällä viikolla.Tällä viikolla vähärikkisen öljykoksin, grafiittielektrodien alkupään raaka-aineen, hinta pysähtyi ja vakiintui.Negatiivinen vaikutus grafiittielektrodien raaka-ainepintaan heikkeni ja grafiittielektrodimarkkinoiden odotusasenne hieman helpottui.Grafiittielektrodien raaka-aineena olevan neulakoksin ja kivihiilen korkeiden hintojen paineen alla useimmat valtavirran grafiittielektrodiyhtiöt ovat vahvistaneet noteerauksiaan.Lisäksi tämän viikon grafiittielektrodi alavirran sähköuuniteräs säilyttää edelleen korkean toimintatason, ja grafiittielektrodin on vain oltava vakaa.Suurin osa valtavirran grafiittielektrodiyrityksistä sanoi myös, että yhtiön toimitukset ovat vakaita.Voidaan nähdä, että grafiittielektrodin kysyntäpuolen tuki on edelleen olemassa.
Toimittaa: Grafiittielektrodimarkkinoiden tarjonta oli tällä viikolla tiukkaa.Tällä viikolla erittäin suuritehoisten pienten ja keskikokoisten grafiittielektrodien tarjonta grafiittielektrodimarkkinoilla jatkui tiukkana.Suurin syy on se, että valtavirran grafiittielektrodiyritykset tuottavat enemmän erittäin suuritehoisia ja suurikokoisia grafiittielektrodeja.Pienten ja keskikokoisten grafiittielektrodien osuus tuotannosta on pieni, ja loppupään kysynnän kulutuksen vuoksi markkinavarastoa ei ole saatavilla.Kasvun myötä pienten ja keskikokoisten grafiittielektrodien tarjonta on edelleen tiukkaa.
Kysyntäpuoli: Grafiittielektrodimarkkinoiden kysyntäpuolen yleinen suorituskyky säilyi tällä viikolla hyvänä.Tällä viikolla Kiinan sähköuunien terästehtaiden käyttöaste pysyi suhteellisen korkealla tasolla.Kovan kysynnän tukemana suhtautuminen grafiittielektrodien ostoon oli suhteellisen hyvä.Lisäksi grafiittielektrodiyhtiöiden palautteen mukaan vientilaivojen rahtitaso on pysynyt viime aikoina korkealla tasolla, mutta vientilaivojen tiukka tarjonta on helpottunut ja grafiittielektrodien viennin kokonaistulos on parantunut.

Kustannusten suhteen: Grafiittielektrodien hinta on noussut tällä viikolla.Vähärikkisen öljykoksin hinta pysähtyi ja vakiintui tällä viikolla, ja negatiivinen vaikutus grafiittielektrodien raaka-aineen pintaan heikkeni;neulakoksin hinta pysyi korkealla tällä viikolla, kivihiilen pikeä hinta jatkoi nousuaan ja grafiittielektrodien hinta nousi edelleen.
Voiton suhteen: Grafiittielektrodimarkkinoiden kokonaisvoitto on tällä viikolla edelleen riittämätön.Grafiittielektrodien markkinahinta on viime aikoina ollut tasaisessa nousussa, ja kulujen rullaava nousu painaa edelleen grafiittielektrodimarkkinoiden voittomarginaalia.
Varaston suhteen: Tällä viikolla grafiittielektrodimarkkinoilla ei periaatteessa ole kertynyt ylimääräistä varastoa.Tällä viikolla useimmilla grafiittielektrodiyrityksillä on vakaa tuotanto, ja grafiittielektrodien loppupään kysyntä on vain vakaata, eikä markkinoilla ole kertynyt ylimääräistä varastoa.Jotkut valtavirran grafiittielektrodiyritykset ilmoittivat pitävänsä osan normaalin liikevaihdon varastosta, ja jotkut pienet ja keskisuuret grafiittielektrodiyritykset ilmoittivat, että yrityksellä ei käytännössä ollut varastoa.
Näkymän ennuste: Grafiittielektrodimarkkinoiden hinta on edelleen korkea tällä viikolla, ja vähärikkisen öljykoksin hinta on vakiintunut, ja grafiittielektrodien tuen hinta nousee.Siinä tilassa, että grafiittielektrodimarkkinoiden kokonaisvoitto on edelleen riittämätön, grafiittielektrodimarkkinoiden hinnalla on edelleen mahdollisuus nousta, ja sen odotetaan nousevan 1 000 yuania/tonni.


Postitusaika: 08.06.2021